Reflexintegratie


Wat zijn reflexen?

Reflexen zijn repetitieve, onvrijwillige bewegingen als reactie op sensorische stimuli. Ze verschijnen al in baarmoeder, tijdens het geboorteproces of tijdens het eerste deel van het leven van het kind en hebben overlevings-, beschermende, herstellende en houdingsdoeleinden.
Reflexen helpen bij de ontwikkeling van het kind; ze zijn een belangrijk teken van de ontwikkeling van hersenen en neurologie en de ontwikkeling van het zenuwstelsel. 

Het zenuwstelsel heeft een enorme groeicapaciteit tijdens de vroege kinderjaren. De hersenen groeien snel als het kind de stimulatie krijgt die het nodig heeft door middel van beweging en sensorische stimulatie. Zowel degenen die overgevoelig zijn voor sensorische indrukken als degenen die ondergevoelig zijn, kunnen profiteren van ritmische bewegingen.

Een gezond kind dat zich vrij en in zijn eigen tempo mag bewegen, krijgt doorgaans zonder speciale motorische ingrepen een evenwichtige spierspanning en houding.

Maar zelfs kinderen met kleine ontwikkelingsachterstanden kunnen problemen blijken te hebben met hun neurale netwerken en niet-geïntegreerde of onderontwikkelde primaire reflexen. Personen met gedragsproblemen en emotionele barrières hebben vaak actieve primaire stressreflexen. Extreme verlegenheid of driftbuien zijn tekenen van emotionele overweldiging en stress. Ze hebben veel baat bij het integreren van primaire overlevingsreflexen en het verkrijgen van een stabielere basis.

Voor een persoon met ernstige motorische beperkingen, aangeboren of verworven, kunnen de ritmische bewegingen een uitstekende vorm van dagelijkse oefening zijn. Ze verminderen spierspasmen, zorgen voor meer kracht en flexibiliteit en verbeteren de bloedsomloop naar alle delen van het lichaam.

Als de ontwikkeling om verschillende redenen wordt belemmerd, of als het individu wordt blootgesteld aan stress, trauma of ziekte heeft BRMT het vermogen om het individu te helpen door zowel het centrale als het perifere zenuwstelsel te beïnvloeden via passieve en actieve stimulatie van het lichaam.

De meeste mensen kunnen ritmische bewegingen en andere integratietechnieken gebruiken om zich te ontwikkelen en te leren.

Reflexintegratie

Niet-geïntegreerde of actieve primitieve reflexen die na de kindertijd, tiener of in de volwassenheid voortduren, zullen de hersenontwikkeling belemmeren en kunnen een grote bijdrage leveren aan fysieke, intellectuele, emotionele, gedrags- en sociale problemen.

Deze reflexen zijn meestal actief als er uitdagingen zijn met balans, coördinatie, aandacht, concentratie, wiskunde, lezen en schrijven, en problemen met visie, spraak en taal, gedrag of emotionele stabiliteit.

De afbeelding hiernaast geeft dat mooi weer. De reflexen staan helemaal onderaan en zijn de basis voor alles wat daarboven staat. Als je reflexen niet goed geïntegreerd zijn, heeft dit invloed op je stabiliteit en zintuigen. Dit is weer van invloed op je interactie met de omgeving wat vervolgens van invloed is op je handelen. Je lijf kan dit grotendeels compenseren. Dit compenseren kan dan weer zorgen voor lichamelijke/ ontwikkelingsklachten.

Blomberg Rhythmic Movement Training kan helpen bij het voltooien van de reflexpatronen en deze integreren in ons hele lichaamssysteem voor verhoogde sensorische integratie en motorische ontwikkeling, verbeterde coördinatie en balans, verbeterde visuele, auditieve en academische prestaties, en algeheel fysiek en emotioneel welzijn.

Voor wie is Blomberg Rhythmic Movement Training geschikt?

Rhythmic Movement Training werkt aanvullend op andere therapieën. Dit kan omdat ritmische bewegingen verschillende delen van de hersenen met elkaar verbinden, met het doel elk kind en elke volwassene zijn maximale potentieel te laten bereiken. De specifieke bewegingen helpen bij het integreren van de primitieve, houdings- en levenslange reflexen.

Voor zuigelingen, kinderen, tieners, adolescenten en volwassenen biedt Blomberg Rhythmic Movement Training een basis om ontwikkelingsstappen – die mogelijk zijn gemist vanwege prenataal trauma of als gevolg van letsel, stress of omgevingsomstandigheden tijdens de kindertijd of later in leven, alsnog te voltooien. 

Bewegingen die bestaan ​​als aangeboren motor, primitieve reflexpatronen en die ons hele leven voortduren, worden geactiveerd en geïntegreerd om zowel kinderen als volwassenen te helpen in de ontwikkeling en het dagelijks functioneren.

Deze informatie is afkomstig van de website van Blomberg rhytmic movement training Nederland